Hallo Sobat FPIK !!

Perkenalkan kami dari Kabinet Abhinaya..

Abhinaya berasal dari bahasa sansekerta yang berarti SEMANGAT, dengan mengusung Visi ‘Kolaborasi Nyata untuk FPIK yang Harmonis dan Inspiratif !!

Keanggotaan BEM FPIK Undip 2018 :

Ketua : Ahmad Ghoni Muqsit

Wakil Ketua : Diah Eka Cahyani

Koordinator Bidang Internal : Genta Nusantara

Koordinator Bidang Eksternal : Jonris P. Nainggolan

Koordintor Bidang Pengembangan : Afifah Qonitah

———————————————————————————————–

Biro Kesekretariatan 

Fadhilaisya R. P                (Akuakultur 2015) – Kepala Biro

Vivi Noviana                          (Ilmu Kelautan 2016)

Biro Keuangan

Siti Maryatul Kibtiyah     (Sumberdaya Akuatik 2015) – Kepala Biro

Stefanie Jessica H.                  (Ilmu Kelautan 2016)

Biro Kantor Media dan Informasi

Tri Yuniarti Ambarsari      ( Oseanografi 2015) – Kepala Biro

Staff Ahli:

Aliya Clara Syifa                    (Akuakultur 2016)

Aditya Sena Putra               (Ilmu Kelautan 2016)

Staff Muda:

Fitria Sari                                (Sumberdaya Akuatik 2017)

Kukuh Adhy P.                       (Oseanografi 2017)

Dimas Maulana Ikhsan      (Oseanografi 2017)

Bima Aji Sukma                     (Sumberdaya Akuatik 2017)

Ika Aprilliana K.                     (Perikanan Tangkap 2017)

Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumberdaya Mahasiswa

M. Ichwanul Fajri              (Akuakultur 2015) – Kepala Bidang

Staff Ahli:

Fadhilla Novita R.                  (Sumberdaya Akuatik 2016)

Intan Dwi Sari                         (THP 2016)

Nabila Rizky                           (Oseanografi 2016)

Staff Muda:

Jessika Oktaviani Clara          (Sumberdaya Akuatik 2017)

Muhammad Khairunnaim       (Ilmu Kelautan 2017)

Fajar Ziyad Barieklana            (THP 2017)

Annisa Safira                          (Akuakultur 2017)

Ivela Adelia                            (Ilmu Kelautan 2017)

Alfrista Natasya D.                 (THP 2017)

Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa

Rizky Nur Rahma                (Teknologi Hasil Perikanan 2015) – Kepala Bidang

Staff Ahli:

Pramita Azizah                       (IK 2016)

Nadhea Oktaviana                  (Sumberdaya Akuatik 2016)

Nadilla Ramadhanti                (Akuakultur 2016)

Staff Muda:

Siti Annisa Dwi S. N.             (Perikanan Tangkap 2017)

Mujiati                                    (THP 2017)

Akbar Parasukma S.               (Sumberdaya Akuatik 2017)

Yudha Hardianto                    (Akuakultur 2017)

Rahmadiana Andini                (Oseanografi 2017)

Bidang Harmonisasi Kampus

M. Hendra Juli Putra         (Ilmu Kelautan 2015) – Kepala Bidang

Staff Ahli:

Fauzan Heriawan                    (Ilmu Kelautan 2016)

Nindya Trisna                            (Ilmu Kelautan 2016)

Anan Wibiyanto                      (THP 2016)

Staff Muda:

Asya Khorika Maf’ula            (Akuakultur 2017)

Kharisma Yulia R.                 (Sumberdaya Akuatik 2017)

Jalasena Nugroho                    (Oseanografi 2017)

Indra Bayu                              (Ilmu Kelautan 2017)

Akil Fauzi                                (Perikanan Tangkap 2017)

Febri Santi                             (THP 2017)

Bidang Hubungan Masyarakat

Viny Ratnasari                         (Ilmu Kelautan 2015) – Kepala Bidang

Staff Ahli:

Hendra Kurniawan                  (Ilmu Kelautan 2016)

Parameswari Iccha                  (Ilmu kelautan 2016)

Ega Saputra                             (Akuakultur 2016)

Staff Muda:

Resky Darma P.                      (Oseanografi 2017)

Nadya Uly R.                          (Sumberdaya Akuatik 2017)

Ikram Maulana D.                   (Oseanografi 2017)

Nining May Saroh                  (THP 2017)

Febriana Banun F.                  (Ilmu Kelautan 2017)

Bidang Sosial Politik

Oktami Nur Khamah         (Perikanan Tangkap 2015) – Kepala Bidang

Staff Ahli:

Alin Maulani                           (Ilmu Kelautan 2016)

Tedy Prayoga                          (Oseanografi 2016)

Ellyn kusuma                          (Oseanografi 2016)

Staff Muda:

Caesar Utami                          (Sumberdaya akuatik 2017)

Anto                                        (Akuakultur 2017)

Muzaki Abdurrahman             (THP 2017)

Nur Rahmat                            (Ilmu Kelautan 2017)

Andi Muhammad Aflah A.     (Perikanan Tangkap 2017)

Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat

Dwi Ayu Kusuma                  (Oseanografi 2015) – Kepala Bidang

Staff Ahli:

Mutiara Hikmatul                   (THP 16)

Alifiansyah Deto R P              (Ilmu kelautan 2016)

Riva Nurhayati                        (Akuakutur 2016)

Staff Muda:

Diva Triza N                           (Sumberdaya Akuatik 2017)

Lelim Yelli K.                         (Sumberdaya Akuatik 2016)

Rabbani Mahir M.                  (THP 17)

Syahdiladarama (Ilmu kelautan 2017)

Vira Oktaviani W                   (Perikanan Tangkap 2017)

Bidang Minat dan Bakat

Arninda Dwi Agustin               (Sumberdaya Akuatik 2015) – Kepala Bidang

Staff Ahli:

Raditya R. Ananta                  (Ilmu Kelautan 2016)

Novita Ayu Febrina                (Akuakultur 2016)

Lathifatusy Syifa A.                (Ilmu Kelautan 2016)

Staff Muda:

Fauzan Muzammil                  (THP 2017)

Tatih Dewantara                     (Oseanografi 2017)

Amani Rahutri R.                    (Oseanografi 2017)

Lukman Hakim                       (Akuakultur 2017)

Fitria Dwi Ulhaq                     (Perikanan Tangkap 2017)

Bidang Penalaran dan Keilmuan

Wulandari                      (Sumberdaya Akuatik 2015) – Kepala Bidang

Staff Ahli:

Julia Rizki A.                          (Perikanan tangkap 2016)

Uswatun Khasanah                 (Sumberdaya Akuatik 2016)

Septina Dwi R .                       (Akuakultur 2016)

Staff Muda:

Ulfa Nur Wahidah                  (THP 2017)

Adha Susanto                          (Ilmu kelautan 2016)

Muhammad Avesena              (Akuakultur 2017)

Raditya Wahyu E. M.                         (Oseanografi 2017)

Bagas Santosa                         (Ilmu Kelautan 2017)

Bidang Kewirausahaan

Khairul Fikri R.                             (Oseanografi 2017) – Kepala Bidang

Staff Ahli:

Angelina Sihotang                  (Ilmu Kelautan 2016)

Ahmad Rizal Musthofa           (Akuakultur 2016)

Sri Wahyu Ningsih                 (Ilmu Kelautan 2016)

Staff Muda:

Geby Namira                          (THP 2017)

Haikal Arkan Faiq                  (Sumberdaya Akuatik 2017)

Lailatur Rochmaniyah            (Ilmu Kelautan 2017)

Ayuk Milasari                         (Oseanografi 2017)

Kuntari Cahya                         (THP 2017)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *